Thảo thuận trở thành cộng tác viên kinh doanh của Thế Giới Mẹ và Bé

Thảo thuận trở thành cộng tác viên kinh doanh online của Thế Giới Mẹ và Bé. Các đối tác vui lòng đọc kỹ các điều khỏan trước khi đồng ý trở thành cộng tác viên kinh doanh của Thế Giới Mẹ và Bé. 

 

 

Bên A : Công ty TNHH TMDV THẾ GIỚI MẸ VÀ BÉ

Địa chỉ               :  548  Cộng Hòa. P.13. Q. Tân Bình.TP HCM

Điện thoại          :  0906665483  – 0909979194

Mã  số thuế:       : 0311957031 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Cấp ngày            :  05/09/2012

Đại diện             :  Ông Trịnh Minh Được

Chức vụ             :  Giám đốc điều hành

Số CMND          :  024352382   Ngày cấp: 16/04/2005 . Nơi cấp: CA HCM

Bên B: người đăng ký trở thành cộng tác viên kinh doanh của Công ty TNHH TMVD Thế Giới Mẹ và Bé.

Thông tin bên B căn cứ vào thông tin đăng ký trên tài khoản Affiliate

Thông qua việc xem xét các điều khoản, các giao ước của hợp đồng này, nay hai bên đồng ý các điều khoản như sau:

I. Phạm vi hợp đồng: 

Đối tác có trách nhiệm chèn link hoặc widget vào website, facebook hoặc blog của mình để điều hướng người sử dùng đến website của thegioimevabe.com, Thế giới Mẹ và Bé sẽ cung cấp sẵn cho đối tác đường link và widget đến website, facebook hay blog của đối tác để điều hướng người dùng đến website thegioimevabe.com thông qua url. Thế giới Mẹ và Bé sẽ cung cấp cho đối tác một ID đã bao gồm tham số trong links và widgets. ID này sẽ cho phép Thế giới Mẹ và Bé theo dõi lượng truy cập cũng như kết quả hoạt động từ việc sử dụng links và widgets trên website, facebook hoặc blog của đối tác.

Sau khi ký hợp đồng, đối tác được cấp một điều khoản giới hạn, trong suốt thời hạn hợp đồng, để đặt hình ảnh logo của Thế giới Mẹ và Bé trên website, facebook hoặc blog của đối tác.

Thế giới Mẹ và Bé cung cấp sẵn các nguyên liệu như link, widget, hình ảnh, và những thông tin quảng cáo tuân theo những điều khoản của hợp đồng này. Những nguyên liệu này bao gồm thương hiệu của công ty và các tài sản độc quyền khác. Đối tác sẽ hiển thị những tài liệu này trên website, facebook hay blog của mình nhằm mục đích quảng cáo website của Thế giới Mẹ và Bé và chỉ để tham gia vào chương trình hợp tác này. Đối tác sẽ phối hợp với Thế giới Mẹ và Bé trong việc thiết lập và sắp xếp những nguyên liệu này trên website, facebook của đối tác.

Đối tác không được quyền sửa đổi những nguyên liệu mà Thế giới Mẹ và Bé đã cung cấp đến đối tác. Đối tác đồng ý để Thế giới Mẹ và Bé giám sát website hoặc blog của đối tác nhằm đảm bảo rằng các thỏa thuận trong hợp đồng được thực thi đúng.

Đối tác đồng ý để Thế giới Mẹ và Bé chứa thông tin liên quan đến lưu lượng truy cập có nguồn gốc từ trang web, facebook hoặc blog của đối tác trong các báo cáo của Thế giới Mẹ và Bé. Thông tin chỉ sử dụng trong nội bộ, Thế Giới Mẹ và Bé không cung cấp cho các đối tác bên ngoài khác.

II. Trách nhiệm về phân phối sản phẩm, dịch vụ và các yếu tố loại trừ:

Thế giới Mẹ và Bé sẽ chịu trách nhiệm xử lý tất cả những câu hỏi của khách hàng, đặt hàng, giao dịch thanh toán và vận chuyển hàng hóa liên quan đến khách hàng khi truy cập vào website của Thế giới Mẹ và Bé thông qua đường link từ website, facebook hoặc blog của đối tác. Sản phẩm và dịch vụ sẽ nằm trong toàn quyền quản lý của Thế giới Mẹ và Bé, Thế giới Mẹ và Bé có quyền thay đổi cấu trúc giá, chấm dứt bất kỳ đề nghị đặc biệt, ngưng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc thay đổi điều khoản của sản phẩm hoặc dịch vụ được bán bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước đến đối tác.

 

III. Quy định về mức hoa hồng và thời gian chi trả hoa hồng:

 

Thế giới Mẹ và Bé sẽ thanh toán hoa hồng đến đối tác dựa vào số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra do khách hàng đã truy cập vào website của Thế giới Mẹ và Bé thông qua website, facebook hoặc blog có chứa link hoặc widget đúng với ID đã cấp cho đối tác. Số tiền hoa hồng thanh toán được qui định như sau: Đối với sản phẩm, hàng hóa: 5% trên giá bán, trừ một số hàng hóa đặc biệt sẽ thông báo từng giai đoạn cụ thể. Thế giới Mẹ và Bé có quyền thay đổi và điều chỉnh cấu trúc tỉ lệ hoa hồng bất kỳ thời điểm nào tùy ý. Hoa hồng sẽ chỉ được thanh toán trên những sản phẩm, hàng hóa bán ra được theo dõi thông qua ID của đối tác có liên kết với website, facebook hoặc blog của đối tác. Máy chủ sẽ lưu lại cookie của khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ lần cuối khách hàng truy cập website Thế Giới Mẹ và Bé thông qua link liên kết của đối tác. Trong thời gian 30 ngày kể trên, khách hàng mua hàng tại website, doanh số vẫn được tính cho đối tác. Trường hợp, khách hàng cũ truy cập vào website thông qua link đối tác khác thì doanh số sẽ được tính cho link của đối tác gần nhất.  Các khoản hoa hồng sẽ được thanh toán cho đối tác vào mỗi tháng, vào ngày 10 của tháng tiếp theo cho doanh số bán hàng đã nhận từ tháng trước đó. Hoa hồng được tính khi khách hàng hoàn tất quá trình thanh toán cho Thế Giới Mẹ và Bé. Tất cả các khoản thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản mà đối tác đã cung cấp trong mẫu đăng ký, với số tiền ít nhất là 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng). Trong trường hợp tổng số tiền hoa hồng ít hơn 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng), Thế giới Mẹ và Bé sẽ tích lũy trong tài khoản của đối tác và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào tháng mà tổng hoa hồng đạt ít nhất 500.000 VNĐ (Năm trăm ngàn đồng). Thế giới Mẹ và Bé có quyền điều chỉnh định mức giá trị hoa hồng thấp nhất vào bất kỳ thời điểm nào.

IV. Quyền và trách nhiệm của Thế Giới Mẹ và Bé đối với khách hàng

Tất cả các khách hàng giao dịch thông qua website của Thế giới Mẹ và Bé, bất kể họ được điều hướng thông qua link hoặc widget trên website, facebook hoặc blog của đối tác hay không thì đều được xem là khách hàng của Thế giới Mẹ và Bé và không phải là khách hàng của đối tác có liên quan đến sản phẩm dịch vụ của Thế giới Mẹ và Bé.

Thế giới Mẹ và Bé có quyền liên hệ những khách hàng này và gửi những lời mời quảng cáo trong tương lai đến họ. Ngoài ra, tất cả khách hàng và việc thanh toán sẽ phải tuân thủ các chính sách, quy trình, quy tắc và quy định của Thế giới Mẹ và Bé, đối tác không có quyền hay thẩm quyền để sửa đổi hay giới thiệu bất kì những lời đề nghị khác liên quan đến việc mua hàng từ website của công ty. Thế Giới Mẹ và Bé  có quyền sửa đổi bất cứ điều khoản, điều kiện, chính sách, quy trình, giá cả và tất cả những thứ khác liên quan đến việc kinh doanh của Thế giới Mẹ và Bé vào bất cứ lúc nào tùy ý.

V. THƯƠNG HIỆU VÀ BẢN QUYỀN

Đối tác chỉ được sử dụng thương hiệu, logo và những nguyên liệu bản quyền mà Thế giới Mẹ và Bé đã cung cấp đến đối tác để hỗ trợ Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết. Đối tác không được phân phối, tái sản xuất, sửa đổi hình ảnh bằng bất cứ hình thức nào nếu không được Thế Giới Mẹ và Bé cho phép. Đối tác chỉ được sử dụng những hình ảnh cho mục đích quảng cáo website và sản phẩm của Thế giới Mẹ và Bé trên website, facebook hoặc blog của đối tác sao cho đúng với điều khoản của thỏa thuận này.

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi chương trình hợp tác kết thúc. Thế giới Mẹ và Bé có quyền chấm dứt hợp đồng này ngay khi thông báo đến đối tác trong trường hợp đối tác làm trái hoặc khổng phù hợp với với các điều khoản của hợp đồng này. Đối tác sẽ không có bất kỳ quyền nào đến thương hiệu, bản quyền hay quyền sở hữu khác từ Thế giới Mẹ và Bé. Đối tác đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào làm trái hoặc không phù hợp với các quyền của Thế giới Mẹ và Bé đối với các tài liệu này. Đối tác không được sử dụng những tài liệu này nhằm gây hại, bôi nhọ, hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến Thế giới Mẹ và Bé dưới mọi hình thức. Khi chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng, đối tác phải ngay lập tức ngưng sử dụng những công cụ Thế giới Mẹ và Bé đã giao.

VI. Quan hệ các bên trong chương trình tiếp thị liên kết

Các bên tham gia hợp đồng này là độc lập. Đối tácsẽ không được hiểu là nhân viên chính thức của Thế Giới Mẹ và Bé. Đối tác không có quyền hoặc thẩm quyền ràng buộc Thế giới Mẹ và Bé với bất kỳ nghĩa vụ, thỏa thuận, nợ hay trách nhiệm pháp lý nào. Đối tác không được tự ý xem là đại lý hoặc đại diện của Thế giới Mẹ và Bé.

VIII. NGƯNG HOẠT ĐỘNG

Thế giới Mẹ và Bé có quyền ngưng hoạt động tài khoản tiếp thị liên kết của đối tác nếu link hoặc widget không được chèn hoặc không có lưu lượng khách truy cập trong sáu (6) tháng liên tiếp mà không cần thông báo trước qua email. Tất cả dữ liệu lưu lại trước đó sẽ được lưu trữ và truy cập theo yêu cầu của đối tác. Bất kỳ tài khoản bị tạm ngưng đều có thể được kích hoạt trở lại theo yêu cầu của đối tác theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

IX. KẾT THÚC HỢP ĐỒNG

Thế giới Mẹ và Bé hoặc đối tác có thể chấm dứt thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân bằng cách thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc chấm dứt hợp đồng tuân thủ theo hợp đồng này. Thông báo này sẽ được gửi qua email đến địa chỉ email của đối tác đã được đăng ký trong mẫu đăng ký và đến Thế giới Mẹ và Bé tại địa chỉ email cskh@thegioimevabe.com. Bất kỳ hoặc tất cả những thông báo được gửi đến đối tác hoặc Thế giới Mẹ và Bé qua những địa chỉ email này được xem là có hiệu lực cho mọi mục đích.

X. SỬA ĐỔI HỢP ĐỒNG

Thế giới Mẹ và Bé có toàn quyền và tự do để sửa bất kỳ điều khoản và điều kiện của Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết và các điều khoản điều kiện trong thỏa thuận này ngay khi thông báo đến đối tác. Bất kỳ những thông báo thay đổi sẽ được gửi qua email đến đối tác hoặc sẽ được thay đổi trong phần Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết trên website của Thế giới Mẹ và Bé. Những thay đổi và sửa đổi sẽ có hiệu lực khi email đã được gửi hoặc đã đăng trên website của Thế giới Mẹ và Bé. Đối tác có quyền chấm dứt việc tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết trong trường hợp đối tác không chấp nhận những thay đổi này và việc chấm dứt hợp đồng sẽ là biện pháp cuối cùng và duy nhất. Trong trường hợp đối tác tiếp tục tham gia vào Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết sau khi có sự sửa đổi, đối tác được xem là đã chấp nhận tất cả những thay đổi trên.

 

XI. Yếu tố loại trừ trách nhiệm đối với Thế Giới Mẹ và Bé

 

Thế giới Mẹ và Bé chỉ chịu trách nhiệm đến đối tác về việc theo dõi hoạt động sử dụng của người dùng trên website, facebook hoặc blog của đối tác, và thực hiện các báo cáo có chứa hoa hồng do hợp tác tiếp thị liên kết với đối tác. Tất cả những báo cáo sẽ không được kiểm toán. Thế giới Mẹ và Bé không có nghĩa vụ cung cấp cho đối tác bất kỳ những thông tin nào liên quan đến khách hàng bất kể họ có truy cập vào website của Thế giới Mẹ và Bé thông qua link từ website, facebook hoặc blog của đối tác.

Thế giới Mẹ và Bé sẽ không chịu trách nhiệm cho sai sót cản trở việc bán hàng từ phía đối tác, nếu kết quả do định dạng sai của link từ website, facebook hoặc blog của đối tác. Đối tác nên chắc chắn rằng link hay widget luôn được định dạng đúng và phải bao gồm ID. Nếu như có vấn đề, đối tác phải báo đến Thế giới Mẹ và Bé ngay lập tức.Thế giới mẹ và bé từ chối mọi sự bảo đảm và trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc người dùng thất bại khi truy cập vào website của thế giới mẹ và bé hoặc truy cập vào website thế giới mẹ và bé có sử dụng link hoặc widget từ website, facebook hoặc blog của đối tác. ngoài ra, thế giới mẹ và bé sẽ không chịu trách nhiệm hoặc đảm bảo bất cứ gì liên quan đến website, chương trình tiếp thị liên kết, đối tác tham gia chương trình tiếp thị liên kết, khả năng liên kết để tạo ra hoa hồng hoặc các lợi nhuận khác có được thông qua việc tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết nàyThế giới mẹ và bé sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp hay những trách nhiệm tự nhiên bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả gián tiếp hoặc những thiệt hại đặc biệt, tổn thất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh hay bất cứ thiệt hại nào khác của bên B.

Toàn bộ trách nhiệm của Thế Giới Mẹ Và Bé sẽ không vượt quá tổng số hoa hồng đã thanh toán và phải được thanh toán cho bên B dựa theo các điều khoản trong hợp đồng này.

 

XII. Điều khoản thi hành:

 

- Hợp đồng hợp tác này được đăng công khai trên website của Thế Giới Mẹ và Bé khi đối tác đăng ký hợp tác.

- Thế Giới Mẹ và Bé mặc định các đối tác đã đọc kỹ hợp đồng trước khi tham gia hợp tác cùng công ty. 

Thỏa thuận này sẽ được giải thích dưới pháp luật của nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bất kỳ và tất cả những hành động pháp lý liên quan đến hợp đồng này sẽ thuộc vào tòa án nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng